ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ធុងស្ព្រេ​អ៊ីណុក 6 L

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$220.00 each
ធុងបាញ់ទឹកថ្នាំ អ៊ីណុក 6 L មាន​ភាពរឹងមាំ​ជាប់ធន់​បា​យូរ​ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ប្រាកដថា​វា​អាច​ទុកចិត្តបាន​សម្រាប់​ការងារ​ធ្ងន់​បែប​ពាណិជ្ជកម្ម។ វាអាច​ផ្ទុក​សារធាតុ​គីមី​ដែល​ខ្លាំង​បំផុត និងមិន​ច្រែះ។ លក្ខណៈ​ទាំងនេះ​ធ្វើឲ្យ​វា​ស័ក្តិសម​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​លើ​ការងារ​ប្រចាំថ្ងៃ។ ងាយស្រួល​ពិនិត្យ​កម្រិត​នៃ​សម្ពាធ​ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹងពី​សម្ពាធ​នៅ​ខាងក្នុង។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង