ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ទឺកសាប៊ូ​ Diversey Forward DC 2.5 L

សារធាតុគីមី​សម្រាប់​សម្អាត

$29.00 each
ទឺកសាប៊ូ​ Diversey Forward DC គឺជា​ទឹកសាប៊ូសម្អាត និងសម្លាប់​មេរោគ​រួមតែមួយ​សម្រាប់​ឥដ្ឋការ៉ូ ជញ្ជាំង ពិដាន ឧបករណ៍ និងរាល់ផ្ទៃ​ដែល​អាច​លាង​សម្អាត​បាន។

害虫防治设备

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង