ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

អង្គប់​នុយកណ្តុរ

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$9.00 each
អង្គប់នុយកណ្តុរ​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​នៅ​ខាងក្រៅ​ដើម្បី​ការពារ​នុយ​ដែល​មាន​សារធាតុពុល​ពី​សមាសធាតុ​ខាងក្រៅ។ អង្គប់នុយកណ្តុរ​មាន​ភាពរឺងមាំ​មិនងាយ​បើកបាន​ដើម្បី​ការពារ​មិនឲ្យ​កូនក្មេង សត្វចិញ្ចឹម និងសត្វព្រៃ​ផ្សេង​ចូលប៉ះ​ឬស៊ីនុយនោះ។ ពេលខ្លះ​កណ្តុរ​ស៊ីនុយ​ចេញ​ទៅ​ទម្លាក់​កន្លែង​ផ្សេង អង្គប់នុយកណ្តុរ​នេះ​អាច​ការពារ​មិនឲ្យ​មាន​បញ្ហា​នេះ​កើតឡើង។ អង្គប់នុយកណ្តុរ​ធ្វើឡើង​ពី​ជ័រផ្លាស្ទីក​ដែល​អាច​ប្រើឡើងវិញ​បាន។ អង្គប់នុយកណ្តុរ​ដែល​រឹងមាំ​នេះ​គឺ​ជា​ជម្រើស​ដ៏ល្អបំផុត​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​នៅជុំវិញ​កន្លែង​រស់នៅ តាមរបង និង​កន្លែង​ផ្សេងៗទៀត​ដែល​មាន​កណ្តុរ។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង