ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ដង្កៀបចាប់ពស់​ទំហំ L

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$68.00 each
ឧបករណ៍​ដែល​អាច​គៀប និង​ចាប់ពស់​ពីចម្ងាយ។ ដង្កៀបចាប់ពស់​អាចឲ្យ​អ្នក​ដែល​គ្មាន​បទពិសោធ​ចាប់ពស់​ហើយ​យកវា​ចេញបាន។ ដង្កៀបចាប់ពស់​មាន​ដង​វែង​ឆ្ងាយ​ពី​ដៃ​របស់​លោកអ្នក។ ការពិតណាស់ ដង្កៀបចាប់ពស់​មិនមែន​សម្រាប់តែ​អ្នកជំនាញ​ប្រើប្រាស់​នោះឡើយ។

害虫防治设备

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង