ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

អង្គប់នុយ​ចាប់​កណ្តុរ

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$5.00 each
អង្គប់ផ្លាស្ទិច​ដ៏សាមញ្ញ និងស្រាល​នេះ​ពិតជា​ស័ក្តិសម​សម្រាប់​ការ​ទប់ទល់​នឹង​សត្វកណ្តុរ ។ អង្គប់នេះ​ងាយស្រួល​ដោះ​ហើយ​ទំហំ​តូច​របស់វា​ធ្វើឲ្យ​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​ដាក់​នៅ​កន្លែង​ណាក៏បាន។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង