ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

អង្គប់​ចាប់​កណ្តុរ

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$20.00 each
អង្គប់ចាប់កណ្តុរ​មិន​តម្រូវឲ្យ​មាន​សារធាតុ​គីមី នុយ ឬជាតិពុល។ វាត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យប្រើ​ក្នុង​ទីកន្លែង​ត្រួត​ពិនិត្យ USDA/FDA។ វិស្វកម្ម​ជាមួយ​ដែកស័ង្កសី និងគម្របថ្លា​ដែល​ងាយស្រួល​បិទបើក​សម្រាប់​ការដាក់អង្គប់។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង