ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

អង្គប់​ចាប់​កណ្តុរ

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វល្អិត

$26.00 each
អង្គប់ចាប់កណ្តុរ​ដែល​ល្អបំផុត​ដែលមិន​ត្រូវការ​នុយ​ហើយ​អាច​ចាប់បាន​កណ្តុរ​ជាច្រើន​ដោយ​មាន​ការ​រៀបចំតែមួយ។ សត្វកណ្តុរនឹង​ឃើញ​ច្រកចូល​នៅ​ផ្នែក​ម្ខាង​នៃ​អន្ទាក់​ជាប់​ជាមួយនឹង​ពុកមាត់​របស់​វា។ ពួកវា​នឹង​ចូលទៅ​ក្នុង​ប្រហោង ហើយទាក់គន្លឹះ។ ដាក់​វា​ផ្អែក​ស្រប​ទៅ​នឹង​ជញ្ជាំង ឬដាក់​វា​កាត់កែង​ទៅនឹង​ជញ្ជាំង​ក្នុង​ចន្លោះ​ដែល​សត្វកណ្តុរ​ត្រូវ​លូនចូល ។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង