ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ដង្កៀប​ចាប់​សំរាម

សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្អាត

$1.50 each
ធ្វើពី​ដែកអ៊ីណុកងាយ​ស្រួល​ចាប់ និងជាប់​ធុន​បានយូរ។ ត្រូវបាន​ខាត់​ប៉ូលា​ដោយ​ដៃ វា​ភ្លឺ​រលោង​ដូច​កញ្ចក់ ​ហើយងាយ​ស្រួល​សម្អាត។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង