ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ស្លាកសញ្ញាកំពុងធ្វើការងារ

សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្អាត

$12.00 each
ស្លាកសញ្ញា​កំពុង​ធ្វើ​ការងារ​ជួយ​ការពារ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​បំពេញ​ការងារ​ជៀសផុត​ពី​គ្រោះថ្នាក់ និងជួយ​ដាស់តឿន​ពួកគេ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ផ្សេង​ដែល​អាច​កើត​មាន​ក្នុង​ទីតាំង។ ស្លាកសញ្ញា​អាចកាន់ និងបត់បាន​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទីតាំង​នៅពេល​ការងារ​ត្រូវ​ប្តូរ​ទៅ​កន្លែង​មួយ​ទៀត។ កន្លែង​កាន់​ដែល​ងាយស្រួស​នៅ​លើ​ស្លាក​ធ្វើឲ្យ​ងាយ​ស្រួល​លើក។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង