ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ធុងទឹក​សម្រាប់​គៀបម៉ប 32 L

សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្អាត

$80.00 each
ធុងទឹក​សម្រាប់​គៀបម៉ប​ដែល​មាន​ជ័រផ្លាស្ទីក​មាន​គុណភាពល្អ មាន​ផ្ទៃរលោង ​រឹងមាំ ​និងជាប់ធុន​បានយូរ។ ធុងទឹក​សម្រាប់​ជូត​ការ៉ូ​ដែល​អាច​ពូត​ទឹក​បាន វាល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង