ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ដងកៀ​សម្អាត​បង្អួច

សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្អាត

$5.50 each
ដងកៀ​សម្អាត​បង្អួច​របស់​យើង​ធ្វើពី​ដែក​អ៊ីណុក​រឹងមាំ​គុណភាព​ខ្ពស់​មិន​ច្រែះដែល​ដង​កាន់​ធ្វើ​ពី​កៅស៊ូ។ ឧបករណ៍​សម្អាត​នេះ​មាន​ភាពរឹងមាំ ​និងជាប់​បានយូរ​គឺ​ជា​ផលិតផល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​អ្នកជំនាញ​សម្រាប់​ការ​សម្អាត​ចុងក្រោយ​បង្អស់​នៃ​ការ​សម្អាតកញ្ចក់។

害虫防治设备

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង