ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ទឹកសាប៊ូ​សម្អាត​បន្ទប់ទឹក Diversey Crew និង​ទឹកសាប៊ូ​លាងសម្អាត​កំណកស្នឹម 2.5L

សារធាតុគីមី​សម្រាប់​សម្អាត

$23.00 each
ទឹកលាង​បន្ទប់ទឹក​ Diversey Descaling - រូបមន្ត​សម្លាប់​មេរោគ ទឺកថ្នាំ​មាន​ជាតិ​អាស៊ីត​ស្រាល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​ពិសេស​ដើម្បី​សម្អាត​កំណក​សាប៊ូ និងកាកសំណល់រឹង​ចេញ​ពី​ផ្ទៃកខ្វក់​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក។ ពណ៌ស្វាយ​មាន​ក្លិនក្រអូប​ស្រស់ស្រាយ។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង