ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ទឺកសាប៊ូ Diversey Shine-Up 2.5L

សារធាតុគីមី​សម្រាប់​សម្អាត

$67.00 each
Diversey Shine-Up គឺជា​ផលិតផល​ដ៏ល្អ​ដែល​សារធាតុ​របស់​វា​អាច​ការពារ​ផ្ទៃក​ខ្វក់​ភាគ​ច្រើន​ដោយ​គ្រាន់តែ​យើង​បាញ់​ហើយ​ជូត​លើ​ផ្ទៃសម្ភារ​ដែល​ចង់សម្អាត! កម្ចាត់​ស្នាម​ប្រឡាក់ ស្នាម​កខ្វក់ និង​ស្នាមម្រាមដៃ និងធ្វើឲ្យ​មាន​ភាពរឹងមាំ និងគ្មានធូលី ។ Shine-up បញ្ចេញ​វេទមន្ត​លើ​គ្រប់​ផ្ទៃកខ្វក់

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង