រង់ចាំ​តាមដាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​របស់​ពួកយើង

រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ២០២២

ក្រុមហ៊ុន មណី ជោតិរស សឺវីស សូម​ជូនពរឲ្យ​លោកអ្នក​រីករាយ​ក្នុង​ឱកាល​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ!

ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ យើងបាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​ក្រុមការងារ​ទាំងអស់​នៅ MC Services! ចូលមើល​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ​របស់យើង!

រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ២០២២

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Happy Khmer New Year 2022

Related Articles

MC Services logo

ទំនាក់ទំនង