ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ទឺកសាប៊ូ Diversey Shampoo Concentrate 2.5L

សារធាតុគីមី​សម្រាប់​សម្អាត

$60.00 each
Diversey High foaming formula សម្រាប់​ការ​ដុសបង្វិល និងសម្ងួត​។ Super-concentrated សម្រាប់​សម្អាត​ដី​ដែល​កប់ជ្រៅ​ចេញ។ កម្រាលព្រំ​នៅស្អាត​បានយូរ​ចេញពី​របាំងដីកខ្វក់។ មាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​លើ​កម្រាលព្រំ​ទាំងអស់​រួម​ទាំង​កម្រាលព្រំ​រោមចៀម​ផងដែរ។ មិនមាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​ផូស្វ័រ។

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង